یکشبه , 14 آذر 1400

-          اجرای دستورالعمل­ ها و ضوابط تعیین شده به منظور ایجاد جو اسلامی مورد نیاز در واحد

-          ارشاد و هدایت دانشجویان بر اساس ضوابط مصوب

-          تهیه و نشر مقالات لازم و نوشته ­های ارشادی با همکاری معاونت ­های ذیربط

-          انجام اقدامات لازم در جهت نشر فرهنگ اسلامی در میان دانشجویان بر اساس خط مشی ­های تعیین شده از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه

-          اعمال مستقیم یا غیر مستقیم ضوابط مصوب در زمینه آموزشی، پژوهشی و عقیدتی و سیاسی در ارتباط با فرهنگ اسلامی

-          اجرای ضوابط و دستورالعمل ­های مصوب در زمینه ایجاد انگیزهدر اعضای هیأت علمی و کادر غیرآموزشی به منظور رعایت موازین و شعائر اسلامی

-          انجام فعالیت ­های فوق برنامه برای دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر غیرآموزشی با همکاری سایر بخش ­های ذیربط در زمینه مسائل اداری

-          شناسائی متخلفین از موازین اسلامی و معرفی آن ­ها به رئیس واحد جهت اقدام لازم

-          ارائه خدمات به رئیس واحد در امر پیشگیری و مبارزه با هر نوع تخلف از موازین اسلامی در تمامی سطوح.