یکشبه , 14 آذر 1400

ستاداقامه نماز

 1. برگزاری مراسم اعیاد و وفیات ائمه هدی و مناسبتهای ملی-مذهبی در نمازخانه دانشگاه
 2. برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت کارکنان
 3. ثبت نام معتکفین ماه رجب
 4. برگزاری همایش فرهنگی با موضوع نماز
 5. برگزاری مسابقه کتابخوانی (حضوری )راز نماز
 6. برگزاری نمایشگاه منطقه ای آثار نماز و جمع آوری آثار
 7. هماهنگی با اداره آموزش دانشگاه جهت حضور بیشتر دانشجویان و عدم تداخل کلاسها با وقت نماز
 8. برگزاری مراسمهای ویژه در ماه مبارک رمضان
 9. برگزاری مراسم جشن تکلیف فرزندان اساتید و کارکنان
 10. انتشار نشریه تخصصی سالیانه ی نماز با نام بشری
 11. تشکیل کانون جرعه نور و ثبت نام متقاضیان همکاری در این کانون
 12. حضور در جلسات استانی ستاد اقامه نماز و همکاری با ستادهای اقامه نماز
 13. برگزاری مسابقه غیرحضوری از کتاب پرستش آگاهانه
 14. پژوهش و تحقیق
 15. برگزاری جلسات شورای اقامه نماز
 16. تعمیر، تجهیز و نگهداری امکانات نمازخانه
 17. فعالیتهای تبلیغاتی (پارچه، بنر، تابلو و …)