یکشبه , 14 آذر 1400

برگزاری اردوها

با توجه به میزان علاقمندی جوانان و دستاوردهای مفید و ارزشمندی که از اردوهای دانشجویی حاصل می‌گردد دفتر فرهنگ اسلامی اردوهایی را جهت دانشجویان به صورت یکروزه و بلندمدت به مقصدهای مختلف کشور از جمله مشهدمقدس، شیراز، همدان، شهرکرد، ابیانه، خوانسار، قم، جمکران و… با تخفیف ۴۰% برگزارمی‌نماید. اردوهایی که توسط دفتر فرهنگ اسلامی برگزار می‌گردد به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف) اردوهای توجیهی

این اردو ویژه دانشجویان جدیدالورود و به مدت یکروز و به منظور آشنایی آنان با مسئولین دانشگاه، قوانین آموزشی، زمینه‌های فرهنگی، ارائه و راهکارهائی که موجبات موفقیت را برای دانشجویان مهیا می‌سازد، برگزار می ‌شود..

ب) اردوی منتخبین

این اردو برای دانشجویان منتخب در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی برگزار می‌ گردد.

ج) اردوهای زیارتی، سیاحتی

اردوهای مذکور ویژه کلیه دانشجویان می ‌باشد.