یکشبه , 14 آذر 1400

برگزاری اعتکاف دانشجویی

با توجه به استقبال دانشجویان، اساتید و کارکنان و به منظور هماهنگی و ارج نهادن به این سنت نبوی (ص) که دارای اثرات مثبت معنوی فراوانی است؛ دفتر فرهنگ اسلامی برنامه اعتکاف دانشجویی را با هماهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در منطقه چهار در ایام‌البیض ماه رجب و ماه مبارک رمضان برگزار می‌نماید.