یکشبه , 14 آذر 1400

کلاس های آموزشی فوق برنامه

نظر به میزان علاقه مندی و مهارت های دانشجویان و به منظور پرورش استعدادهای آنان، دفتر فرهنگ اسلامی کلاس های آموزشی زیر را برگزار می نماید:

طراحی، خطاطی، معرق، بازیگری، روزنامه نگاری، عکاسی و فیلم برداری.

این کلاس ها با تخفیف ویژه و با حضور اساتید مجرب معمولا از ابتدای هر نیمسال تحصیلی برقرار می گردد.